Dariusz Żak

The statutory law in Poland

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Liptovský Mikuláš, Slovakia
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach