Dariusz Żak

Zjawisko korupcji w administracji publicznej, studium teoretyczno - prawne
[The phenomenon of corruption in public administration, a theoretical study - legal]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Ogólnopolska „Etos służby publicznej”
Miejsce: Stalowa Wola