Dariusz Żak

Legal threat on the Internet

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: RYGA Latvija
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach