Dariusz Żak

Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych
[The role and tasks of the police in emergency situations]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Miejsce: Kielce