Dariusz Żak

Advertisement as act of unfair competition

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5”
Miejsce: Zemplínska Šírava