Dariusz Żak

Ochrona prawa autorskiego w Internecie
[ Copyright protection on the Internet]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Własność Intelektualna w Sieci
Miejsce: Stalowa Wola
Nazwa jednostki: Wydział Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Elsa Stalowa Wola