Dariusz Żak

Modern legal threats in the information society

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Madrid, España
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach