Dariusz Żak

Prawne aspekty handlu elektronicznego
[Legal aspects of electronic commerce]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IV Warsztaty „Młodych Ekonomistów (i nie tylko…)”
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach