Dariusz Żak

Prawne uwarunkowania funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
[Legal conditions for the functioning of Special Economic Zones in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Tarnobrzeskie Forum Rozwoju Regionalnego
Miejsce: Tarnobrzeg
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu