Dariusz Żak

Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno - prawne
[The family business in Poland - study theoretical - legal]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego"
Miejsce: Stalowa Wola