Dariusz Żak

Intellectual property rights in the information society

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: İSTANBUL, Turcja
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach