Dariusz Żak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003). Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej (2007) oraz Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2013). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych - Instytut Inżynierii Środowiska - Centrum Dydaktyki w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020 22:45