Dariusz Żak

Normative acts in Poland

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Czech Republic, Zlín
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach