Dariusz Żak

Legal determinants of crisis management in Poland

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 17. medzinárodná vedecká konferencia , RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ
Miejsce: Žilina