Dariusz Żak

Internet Law

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: V PREŠOVE, Slovakia
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach