Dariusz Żak

Ochrona patentowa na wynalazek
[Patent protection for an invention]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach w ramach projektu PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach