Dariusz Żak

Ochrona prawna cyberprzestrzeni
[Cyberspace legal protection]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Zasada demokratycznego państwa prawnego - gwarancje formalne i materialne
Miejsce: Sromowce Niżne
Nazwa jednostki: Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze