Dariusz Żak

The law of new technologies

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: KOSICE, Slovakia
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach