Oleg Gorbaniuk

20202019

 • An international survey of perceptions of the 2014 FIFA World Cup: National levels of corruption as a context for perceptions of institutional corruption
  [Międzynarodowe badania percepcji mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 2014: Krajowy poziom korupcji jako kontekst postrzegania korupcji instytucjonalnej]

  [w:] PLoS One
 • Психолексична таксономія лексикону особистості: Перспективи досліджень української мови
  [Taksonomia leksykonu osobowości: Perspektywy badań języka ukraińskiego]

  [w:] ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС

 • 2017

 • Lietuvos politinių partijų įvaizdžio vertinimo klausimyno adaptavimas jį modifikuojant
  [Adaptacja kwestionariusza obrazu litewskiej partii politycznej poprzez jego modyfikację]

  [w:] Psichologija
 • The impact of individualism-collectivism orientation and communal orientation on employees’ attitudes toward intercultural communication: The case of Chinese employees in an MNC
  [w:] Journal of Intercultural Communication

 • 2016

 • Need-Appeals, Benefit-Appeals, and Brand User-Trait-Appeals in Television Advertising: A Content Analysis of Commercials
  [Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych]

  [w:] Roczniki Psychologiczne

 • 2015

 • Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych
  [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)
 • Dimensions of political party „personality” perception
  [Wymiary percepcji "osobowości" partii politycznych]

  [w:] Journal of Political Marketing
 • Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків
  [Kwestionariusz do pomiaru postrzeganych cech osobowości polityków]

  [w:] Marketing and Management of Innovations
 • What Is Measured by the Psychometricl Tools Used for Driver Aptitude Assessment in Poland? A Research Report
  [Co mierzą narzędzia psychometryczne stosowane w Polsce do diagnozy predyspozycji kierowców? Doniesienie z badań]

  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • What Is Measured by the Psychometric Tools Used for Driver Aptitude Assessment in Poland? A Research Report
  [Co mierzą narzędzia psychometryczne stosowane w Polsce do diagnozy predyspozycji kierowców? Doniesienie z badań/]

  [w:] Roczniki Psychologiczne


 • 2014  2013

 • Wpływ struktury informacji o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie na jego reputację
  [w:] Psychologia Ekonomiczna
 • Korelaty dyspozycyjnych wizerunków krajów: analiza danych zagregowanych
  [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)
 • The factor structure of Polish personality-descriptive adjectives: An alternative psycho-lexical study
  [Struktura czynnikowa przymiotników dyspozycyjnych w języku polskim: alternetywne studium psycho-leksykalne]

  [w:] EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY
 • Wyróżniki kultury organizacyjnej przedsiębiorstw eksportowych z województwa lubelskiego
  [w:] PRZEGLĄD ORGANIZACJI

 • 2012

 • Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji przypisywanych krajom
  [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2011

  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2010

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Redakcja naczelna publikacji naukowej