Łukasz Borowiec

2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20202019

 • Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama
  [Wewnątrz "Noise": Przekład intersemiotyczny i metateatr w słuchowisku radiowym]

  [w:] Cultural Intertexts
 • 2018

  Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa  Organizacja konkursów i olimpiad


  2017

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
  2014

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL


  2013

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow  2012

  2011
  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2008

 • ’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play
  ["To dobry pokój" - semiologiczne spojrzenie na rekwizyty w debiutanckiej sztuce Harolda Pintera]

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych  2007  2006
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2005


  Artykuł w czasopiśmie