Łukasz Borowiec

2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Organizacja konkursów i olimpiad


2020Organizacja konkursów i olimpiad


2019


2018

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowaOrganizacja konkursów i olimpiad


2017

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2014

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL


2013

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2012

2011
2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2008

 • ’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play
  ["To dobry pokój" - semiologiczne spojrzenie na rekwizyty w debiutanckiej sztuce Harolda Pintera]

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych  2007  2006
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2005


  Artykuł w czasopiśmie