Łukasz Borowiec

Czytanie dramatu – miniatury analityczne
[Reading drama - analytic miniatures]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: KUL, Katedra Dramatu i Teatru