Łukasz Borowiec

Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Cultural Intertexts (ISSN: 2393-0624)
Rok wydania: 2018
Tom: 5 (8)
Strony od-do: 32-44
Streszczenie: Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest założenie, że słuchowisko radiowe istnieje dzięki zjawisku przekładu intersemiotycznego zachodzącego między zapisanym scenariuszem a jego dźwiękową realizacją. Jest to fakt oczywisty, który zyskuje inne zabarwienie, jeżeli przyjrzymy się zagadnieniu funkcjonowania różnych systemów semiotycznych "wewnątrz" samej realizacji słuchowiskowej. Wprawdzie słuchowisko dociera do słuchacza wyłącznie za pomocą dźwięków, jednak może w sposób twórczy wykorzystywać odniesienia do innych systemów semiotycznych, sugerując ich wzajemne intersemiotyczne przenikanie się. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie słuchowiska pt. Noise (2012). Analiza ujawnia, że zastosowanie koncepcji przekładu intersemiotycznego pozwala podkreślić cechy dramatyczne i teatralne słuchowiska, a w konsekwencji ujawnia metateatralny charakter zabiegów fabularnych oraz strukturalnych w analizowanym utworze.
Słowa kluczowe: słuchowisko, przekład intersemiotyczny, metateatr, słuchowisko "Noise"
Dostęp WWW: http://files.cultural-intertexts.webnode.com/200000080-a03f0a139a/Volume%208-2018.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama",
journal = "Cultural Intertexts",
year = "2018",
pages = "32-44"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2018). Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama. Cultural Intertexts, 32-44.