Łukasz Borowiec

Some Leaks, Some Draughts: On Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter’s Plays

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 91-108
Streszczenie: Artykuł omawia przekłady trzech sztuk Harolda Pintera: Pokój, Przyjęcie, Światło księżyca, które jak dotąd nie doczekały się scenicznej realizacji w Polsce. Są to jednocześnie sztuki, które z jednej strony reprezentują główne etapy twórczości Pintera, z drugiej zaś stanowią ich ważne wzbogacenie. W świetle dwoistej natury tekstu dramatycznego (będącego jednocześnie utworem literackim oraz scenariuszem potencjalnego przedstawienia) analiza tłumaczeń skupia się zarówno na ich aspektach literackich, jak i teatralnych. Celem artykułu jest ukazanie wyzwań stojących przed tłumaczami Pintera, a także refleksja nad podjętymi przez nich wyborami oraz ich potencjalnymi konsekwencjami dla lektury, jak i realizacji scenicznej. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że sam Pinter z determinacją podkreślał wagę tekstu jako jednego z najważniejszych elementów składowych przedstawienia.
Słowa kluczowe: Harold Pinter, przekład teatralny, Pokój, Przyjęcie, Światło księżyca
DOI: 10.18290/rh.2017.65.11-6Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Some Leaks, Some Draughts: On Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter’s Plays",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2017",
number = "11",
pages = "91-108"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2017). Some Leaks, Some Draughts: On Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter’s Plays. Roczniki Humanistyczne, 11, 91-108.