Łukasz Borowiec

“It’s like TV, but the pictures are better” - A brief guide on (not only) British radio drama

Działalność odczytowa

Miejsce: Centrum Brytyjskie UMCS, Zuchów 2, 20-047 Lublin
Nazwa jednostki: Centrum Brytyjskie UMCS