Łukasz Borowiec

Utwory dramatyczne Harolda Pintera
[Harold Pinter's dramatic works]

Artykuł w czasopiśmie

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny (ISSN: 1232-2105)
Rok wydania: 2005
Tom: 45
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 85-87
Słowa kluczowe: Harold Pinter w Polsce, sztuki, premiery,Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Utwory dramatyczne Harolda Pintera",
journal = "Kwartalnik Artystyczny",
year = "2005",
number = "1",
pages = "85-87"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2005). Utwory dramatyczne Harolda Pintera. Kwartalnik Artystyczny, 1, 85-87.