Łukasz Borowiec

“’This is a good room’ – a semiological look at props in Pinter’s debut play”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja PASE 2006
Miejsce: Puławy
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Angielskiej