Łukasz Borowiec

Anglo-Canadian Drama in Poland 1945-2000: Testing the Waters

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions, The 8th Congress of Polish Canadianists
Miejsce: Uniwersytet Łódxki, Wydział Filologiczny, Łódź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Łódź