Łukasz Borowiec

Harold Pinter on Polish Radio and Television: Between Tradition and Innovation

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: HISTORICAL JOURNAL OF FILM RADIO AND TELEVISION (ISSN: 0143-9685)
Rok wydania: 2020
Tom: 40
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 584-601
Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano adaptacje utworów dramatycznych Harolda Pintera w polskim radiu i telewizji. Nacisk położono zarówno na ogólny odbiór, jak i na estetyczne i techniczne aspekty czterech wybranych adaptacji. Analiza została przeprowadzona w czterech kontekstach, kluczowych dla zrozumienia obecności Pintera w Polsce: chronologiczny odbiór najważniejszych inscenizacji teatralnych Pintera; kluczowe wydarzenia w polskim teatrze radiowym i telewizyjnym; środowisko polityczne i społeczne przed 1989 rokiem; wreszcie odrodzenie się polskiego teatru w latach 90. XX w. i na początku wieku XXI. W ten sposób można prześledzić zmieniające się podejście do Pintera w Polsce przez pryzmat adaptacji radiowych i telewizyjnych, które w zestawieniu z premierami scenicznymi w polskich teatrach stanowią odbicie najważniejszych wydarzeń w polskim życiu teatralnym. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Słowa kluczowe: Harold Pinter, teatr telewizji, słuchowisko, adaptacja, Polska
Dostęp WWW: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01439685.2020.1778319
DOI: 10.1080/01439685.2020.1778319Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Harold Pinter on Polish Radio and Television: Between Tradition and Innovation",
journal = "HISTORICAL JOURNAL OF FILM RADIO AND TELEVISION",
year = "2020",
number = "3",
pages = "584-601"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2020). Harold Pinter on Polish Radio and Television: Between Tradition and Innovation. HISTORICAL JOURNAL OF FILM RADIO AND TELEVISION, 3, 584-601.