Łukasz Borowiec

Exploring Performances of English Drama in Poland 1945-2000

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Texts 4 - konferencja literaturoznawcza
Miejsce: Lubiln
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej KUL