Łukasz Borowiec

’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: ’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play
Redaktorzy: Sławomir Wącior, Grzegorz Maziarczyk
Tom: 138
Strony od-do: 45-55
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza funkcji rekwizytów w debiutanckiej sztuce H. Pintera pt. "The Room" (Pokój) z zamiarem stworzenia wstępnego zarysu repertuaru metod, jakimi posługiwał się Pinter w odniesieniu do rekwizytów. Analiza oraz interpretacja semiologiczna rzadko pojawia się w odniesieniu do dzieł dramatycznych Pintera. Tekst dramatu jest jednocześnie tekstem głównym poddanym analizie (tj. żadna adaptacja sceniczna nie jest omówiona), a spojrzenie semiologiczne ma za zadanie podkreślić związki utworu ze sztuką teatru.
Słowa kluczowe: Harold Pinter, rekwizyty, semiologia, semiotyka, teatr, dramat, The Room (sztuka)Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play",
journal = "",
year = "2008",
pages = "45-55"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2008). ’This is a good room’ – A Semiological Look at Props in Pinter’s Debut Play. , 45-55.