Łukasz Borowiec

Conference Paper “Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Intersemiotic Translation, International Conference
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki