Łukasz Borowiec

Submitted Application - study visit „Mobility in European Higher Education: Bologna-Mobility Strategy and Best Practice”

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

Nazwa jednostki: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji