Łukasz Borowiec

Jestem pracownikiem Filologii Angielskiej w Katedrze Literatury i Kultury Angielskiej.

Moje zainteresowania badawcze skupiają się na następujących zagadnieniach:

 

- Harold Pinter - życie i twórczość

- przekład literacki - teoria i praktyka (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu dramatu/przekładu teatralnego)

- dramat i teatr anglojęzyczny II poł. XX w.

- współczesna dramaturgia radiowa (anglojęzyczna i polska)

 

Researchgate profile: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Borowiec2

 

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020 07:24