Łukasz Borowiec

Inside Noise: Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Konferencja "Intersemiotic Translation"
Miejsce: Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki