Łukasz Borowiec

“More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter’s The Dwarfs: A Novel”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pinter Abroad: Other Stages, Other Rooms
Miejsce: Słowenia
Nazwa jednostki: University of Maribor, Maribor, Słowenia