Łukasz Borowiec

Study visit „Mobility in European Higher Education: Bologna-Mobility Strategy and Best Practice"

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji