Łukasz Borowiec

When One’s Options Are Limited... One Must Engage the Imagination“ – On Perspectives For Modern Radio Drama

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse
Miejsce: Nitra
Nazwa jednostki: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze