Łukasz Borowiec

More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter’s The Dwarfs: A Novel

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: ELOPE Rok wydania: 2012
Tom: 9
Numer czasopisma: 9
Strony od-do: 15-28
Streszczenie: Cechy przekładanego dzieła literackiego zobowiązują tłumacza do „odnowienia” podejścia do tłumaczonego utworu. Wymaga ono m.in. złożonej i wieloaspektowej analizy oraz interpretacji oryginału. Nie sposób objąć wszystkich zagadnień związanych z tymi procesami, dlatego naszkicuję kilka z nich w obrębie szerszego problemu przekładalności. Pinter uważany jest przede wszystkim za mistrza angielskiego dialogu, co sprawia, że każda próba przeniesienia jego twórczości na obszar innego języka nie jest zadaniem łatwym. Znajdujemy tu wplecione w rozmowy bohaterów sformułowania sportowe związane z krykietem, odniesienia do elementów rzeczywistości lat 50. w Anglii, gry językowe, cytaty oraz parafrazy fragmentów Biblii, zwroty i zachowania językowe charakterystyczne dla dialektu cockney, nawiązania do twórczości Szekspira, wreszcie słowa, wyrażenia, a nawet zdania, które pojawiają się w późniejszych utworach dramaturga. Kwestiom przekładalności powieści Karzełki przyjrzę się w ramach trzech kodów translatorskich: leksykalno-semantycznego, kulturowego oraz estetycznego. Są one na tyle ściśle ze sobą powiązane i współzależne, że nie da się ich od siebie oddzielić. Tym niemniej ułatwiają one uporządkowanie kilku najważniejszych aspektów tłumaczenia powieści.
Słowa kluczowe: Harold Pinter, tłumaczenie literackie, przekładalność, powieśćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter’s The Dwarfs: A Novel",
journal = "ELOPE",
year = "2012",
number = "9",
pages = "15-28"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2012). More or Less on the Mark? Translating Harold Pinter’s The Dwarfs: A Novel. ELOPE, 9, 15-28.