Łukasz Borowiec

Harold Pinter's "The Birthday Party" in Poland 1960-2009: translation, staging, reception

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Staging Pinter: Networks, Collaborators, Legacies
Miejsce: Wielka Brytania
Nazwa jednostki: University of Birmigham