Łukasz Borowiec

Conference paper "A Playwright in Wilderland: Harold Pinter’s The Dwarfs as a Variation on Tolkien’s The Hobbit"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Theme & Variation
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki