Łukasz Borowiec

Harold Pinter in Polish Radio and TV Theatre 1972-2006: Between Tradition and Innovation

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pinter On Film, Television and Radio
Miejsce: The British Library, London
Nazwa jednostki: University of Reading