2018
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


2012
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2008


Książka naukowa recenzowana


2004
2000


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany