Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
[Discovering the axiological dimension of science]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Streszczenie: Książka stanowi analizę jednej z najistotniejszych zmian we współczesnej filozofii nauki: przejście od idei nauki wolnej od wartości do idei nauki nasyconej wartościami. Uznanie nasycenia nauki wartościami to zarazem uznanie, iż sądy wartościujące (wartościowania) są konstytutywnym elementem badania naukowego, a nauka ma wsobny wymiar aksjologiczny. Na tle ideału nauki wolnej od wartościowań i jego krytyki autorka przedstawia dwa przełomowe kroki w kształtowaniu się idei obecności wartościowań w nauce: uznanie, iż obecne są w niej wartościowania poznawcze, oraz uznanie, iż obecne są także wartościowania pozapoznawcze nie zagraża ani racjonalności, ani obiektywności nauki. Następnie zaś autorka analizuje trzy współczesne koncepcje systematycznie wyjaśniające źródła, miejsce i rolę wartościowań poznawczych i pozapoznawczych w strukturze nauki: Evandra Agazziego, Hugha Laceya i Helen Longino. Analiza ta kończy się wnioskiem, że żadna z tych koncepcji nie może zostać uznana za zadowalającą – zbudowanie koncepcji aksjologicznego wymiaru nauki pozostaje wciąż otwartym projektem badawczym. Rozważania nad wymienionymi koncepcjami pozwalają natomiast wskazać metodologiczno-filozoficzne ramy dla takiego projektu.
Słowa kluczowe: nauka, wartości, sądy wartościujace, wolność od wartości, nasycenie wartościamiCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki",
year = "2008",
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2008). Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki. Lublin: