[Rec.:] Nicholas Maxwell, How Universities Can Help Create a Wiser World: The Urgent Need for an Academic Revolution, Exeter: Imprint Academic 2014
[ [Rev.:] Nicholas Maxwell, How Universities Can Help Create a Wiser World: The Urgent Need for an Academic Revolution, Exeter: Imprint Academic 2014]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2014
Tom: 62
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 251-265
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/roczniki_filozoficzne_62_4_2014/Lekka_251.pdf