Kontekst odkrycia- kontekst uzasadnienia
[Context of discovery-context of justification]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004
Tytuł publikacji: Powszechna Encyklopedia Filozofii
Redaktorzy: Andrzej Maryniarczyk
Tom: 5
Strony od-do: 822-825