Testowanie hipotez
[Testing hypotheses]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 19
Kolumny od-do: 746-748
Słowa kluczowe: hipoteza, weryfikacja, falsyfikacja, hipoteza statystyczna