2018

Prace magisterskie
 • Tarnas Jan, Status metodologiczny historii sztuki jako nauki według Jana Białostockiego.

2016

Prace licencjackie
 • Crocco Sarah, Dostęp Do Internetu , Jako Prawo Człowieka
Prace magisterskie
 • Hamish Gilbert, Czy antropocentryzm jest przyczyną kryzysu środowiskowego?

2014

Prace magisterskie
 • Błazik Tomasz, Rola nauki w społeczeństwie i kulturze według Stanisława Kamińskiego
 • Czarnecka Teresa, Metodologiczna autonomia filozofii wobec nauk szczegółowych według Mieczysława Alberta Krąpca i Stanisława Kamińskiego

2013

Prace magisterskie
 • Garbowski Marcin, Koncepcja transhumanizmu w myśli Nicka Bostroma
 • Kistelska Helena, Doradztwo filozoficzne - nowy nurt w filozofii praktycznej

2011

Prace licencjackie
 • Błazik Tomasz, Rola filozofii w kulturze w ujęciu Stanisława Kamińskiego
 • Cholewa Andrzej, Idea programowalnego mózgu w ujęciu Johna C. Lilly'ego
 • Goleń Jan, Analiza sporu o istotność danych wykorzystywanych w systematyce biologicznej
Prace magisterskie
 • Bocheński Mirosław, Ewolucyjna epistemologia Karla Raimunda Poppera

2010

Prace licencjackie
 • Cięgotura Łukasz, Metodologiczny status nauki o polityce w ujęciu Roberta A. Dahla
 • Garbowski Marcin, Pojęcie osobliwości technologicznej w ujęciu Raymonda Kurzweila