2021

Prace licencjackie
 • Stanisława Kamińskiego pogląd na zastosowanie logiki formalnej do filozofii

2019

Prace magisterskie
 • Koncepcja Uniwersytetu Przedsiębiorczego Burtona Clarka.
 • Stanisława Kamińskiego pojęcie światopoglądu

2018

Prace magisterskie
 • Status metodologiczny historii sztuki jako nauki według Jana Białostockiego.

2016

Prace licencjackie
 • Dostęp Do Internetu , Jako Prawo Człowieka
Prace magisterskie
 • Czy antropocentryzm jest przyczyną kryzysu środowiskowego?

2014

Prace magisterskie
 • Rola nauki w społeczeństwie i kulturze według Stanisława Kamińskiego
 • Metodologiczna autonomia filozofii wobec nauk szczegółowych według Mieczysława Alberta Krąpca i Stanisława Kamińskiego

2013

Prace magisterskie
 • Koncepcja transhumanizmu w myśli Nicka Bostroma
 • Doradztwo filozoficzne - nowy nurt w filozofii praktycznej

2011

Prace licencjackie
 • Rola filozofii w kulturze w ujęciu Stanisława Kamińskiego
 • Idea programowalnego mózgu w ujęciu Johna C. Lilly'ego
 • Analiza sporu o istotność danych wykorzystywanych w systematyce biologicznej
Prace magisterskie
 • Ewolucyjna epistemologia Karla Raimunda Poppera

2010

Prace licencjackie
 • Metodologiczny status nauki o polityce w ujęciu Roberta A. Dahla
 • Pojęcie osobliwości technologicznej w ujęciu Raymonda Kurzweila