Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (ISSN: 0303-8157)
Rok wydania: 2018
Tom: 111
Strony od-do: 181-193
Streszczenie: Na tytułowe pytanie artykuł daje odpowiedź negatywną. Argument przedstawiony jest w czterech krokach: zostaje (1) przedyskutowana różnica między wiedzą, inteligencją i mądrością; oraz (2) decyzja jako autodeterminacja do działania; (3) przeprowadzona analiza przypadku, gdy decyzje dwóch przestępców: jednego, by się przyznać i drugiego, by nie - obie okazują się racjonalne; (4) pokazane na tle rozumienia mądrości zaczerpniętego z różnych tradycji, że decyzja, by się przyznać ma cechy mądrości, których nie posiada decyzja, by się nie przyznać. Stąd wniosek, że są decyzje racjonalne, których nie można uznać za decyzje mądre.
Słowa kluczowe: mądrość, racjonalność, decyzja, wiedza, inteligencja, cele życia, dobro wspólne
DOI: 10.1163/9789004359475_010Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing?",
journal = "Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities",
year = "2018",
pages = "181-193"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2018). Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing?. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 181-193.