Normy etyczne i moralne
[Ethical and moral standards]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej
Redaktorzy: Krystyna Chałas, Adam Maj
Strony od-do: 654-659