The value of life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's encyklical „Evangelium Vitae”

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa, Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Krzysztof Wiak